Vuelta de Espana – roads closed 27th August

Vuelta

Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell (taken from their facebook page)

>> The municipality of El Poble Nou de Benitatxell reports that next Sunday, August 27, the Vuelta Ciclista a España arrives in the municipality with the finish at the top of Puig Llorença of El Poble Nou de Benitatxell. Logistics planning contemplates that the caravan arrives throughout the morning. It is therefore advised that access to the Cumbre del Sol and Moraig will be cut off so residents are advised to plan any departure in advance as traffic will not be allowed from these hours. Only emergency services will be authorized. Users of the Moraig beach are also warned that they will not be able to leave the cove until the end of the event.

L’ajuntament del Poble Nou de Benitatxell informa que el diumenge, 27 d’agost, arribarà la Volta Ciclista a Espanya amb meta al cim del Puig Llorença del Poble Nou de Benitatxell. La planificació de la logística contempla que la caravana arribe al llarg del matí. S’advertix que l’accés a la Cumbre del Sol i al Moraig es tallarà al llarg de la mateixa pel que es recomana als residents que planifiquen amb antelació qualsevol eixida ja que el trànsit no estarà permés a partir d’eixes hores i només s’autoritzaran eixides d’urgència sanitària. S’avisa també als usuaris de la platja del Moraig que no podran eixir de la cala fins que finalitze l’esdeveniment.
>> El ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell informa que el domingo, 27 de agosto, llegará la Vuelta Ciclista a España con meta en la cima del Puig Llorença del Poble Nou de Benitatxell. La planificación de la logística contempla que la caravana llegue a lo largo de la mañana. Se advierte que el acceso a la Cumbre del Sol y al Moraig se cortará a lo largo de la misma por lo que se recomienda a los residentes que planifiquen con antelación cualquier salida ya que el tráfico no estará permitido a partir de esas horas y solamente se autorizarán salidas de urgencia sanitaria. Se avisa también a los usuarios de la playa del Moraig que no podrán salir de la cala hasta que finalice el evento.

The whole of Cumbre will be closed from 14:00 until the race finishes.

Race Schedule
http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2017/us/stage-9.html